Darbuotojų kompetencija

Kompetencija – tai darbuotojų žinios, įgūdžiai bei gebėjimas juos taikyti. Jų išreikštosios ir neišreikštosios žinios yra įmonės turtas.