Pridėtinės išlaidos

Rangovo patiriamos administracinės išlaidos (patalpų išlaikymas, transportas ir pan.) bei darbo užmokestis administracijos, techniniams bei ūkio darbuotojams