PVM

Valstybės nustatyta pridėtinė vertė nuo bendros sąmatos sumos. Gali būti darbams ar paslaugoms numatytų mokestinių lengvatų, kurios čia neatsispindi.