BVP augimas/smukimas

Valstybės bendrojo vidaus produkto augimas ar smukimas turi lemiamą įtaką visos ekonomikos „sveikatai“. Augimas leidžia tikėtis didesnės valstybės paramos finansuojant modernizavimo darbus (tuo labiau, kad valstybė deklaruoja tokią paramą).