PVM standartinis tarifas

Iš pridėtinės vertės mokesčio procento dauginama bet kokių statybos darbų sąmata, todėl standartinio PVM tarifo svyravimas gerokai brangina arba pigina projekto vertę.