Pasaulinis konkurencingumo indeksas

Pasaulio konkurencingumo indeksas kiekvienos šalies konkurencingumą vertina pagal dvylika veiksnių: šalies institucijos, infrastruktūra, makroekonomikos stabilumas, sveikata ir pirminis ugdymas, aukštojo mokslo sistema ir profesinis ugdymas, prekių bei darbo rinkos efektyvumas, finansų rinkos išsivystymas, technologinis šalies išsivystymas, rinkos dydis, verslo pažanga bei naujovių diegimas. Šis kriterijus lemia verslo galimybes.