Realaus darbo užmokesčio indeksas

Realusis darbo užmokestis lemia vartotojų perkamąją galią. Darbo užmokesčio indeksas – tai santykinis dydis, rodantis, kaip kinta realus darbo užmokestis, lyginant su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu: reikšmė, viršijanti 100 %, rodo augimą laikui bėgant, o nesiekianti 100 % – sumažėjimą.