Socialinės rūpybos infrastruktūra

Tolydus socialinių paslaugų infrastruktūros (laikino gyvenimo įstaigos, dienos globos centrai, pensionatai, socialinės reabilitacijos tarnybos) objektų išdėstymas ir veikla suteikia visuomenei galimybes laiku gauti kokybiškas socialines paslaugas.