Gimstamumo lygis

Mažas gimstamumo rodiklis neužtikrina kartų kaitos. Mažėjant darbingo amžiaus gyventojų ir didėjant pensininkų skaičiui, kyla įtampa sveikatos ir socialinio aprūpinimo sferose.