Statyboje sukuriama pridėtinė vertė

Viso ūkio sukuriamos pridėtinės vertės dalis, tenkanti statybos produkcijai. Vidutiniškai Europos Sąjungos šalims būdinga 10 % statybos sektoriaus dalis bendrosios pridėtinės vertės sandaroje.