Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje

Statybų bumas (dėl atsiradusio darbo jėgos trūkumo) labiausiai pabrandino darbo užmokesčio sudedamąją dalį visoje statybos kainoje. Dėl ekonomikos sulėtėjimo atlyginimai mažėjo: statybos darbai atpigo, tačiau sektoriaus darbuotojai taip pat dažnai turi finansinių įsipareigojimų. Išaugo emigracija.