Nelegalūs darbiniai santykiai

Pereinamosios ekonomikos sąlygomis visuomenė dažnai nelegalų darbą vertina geriau negu nedarbą. Tačiau nelegalūs darbiniai santykiai pirmiausia mažina darbuotojo socialinį saugumą bei valstybės galimybes surinkti mokesčius (įvairiais skaičiavimais „šešėlis“ siekia penktadalį Lietuvos BVP).