Kreditorių galimybės

Kreditorių pajėgumas daro poveikį galimos skolinimuisi sumos dydžiui bei skolos grąžinimo terminui.