Darbuotojų patirtis

Įmonės patirtį sudaro jos darbuotojų patirtis, kuri leidžia išvengti klaidų ar taikyti naujus sprendinius, piginančius darbus arba tiesiog pagerinančius kokybę.