Tiekėjų terminų paisymas

Kiekvieno projekto svarbi sėkmės sudedamoji dalis yra įgyvendinimo terminų laikymasis. Investicijos nepradeda grįžti, kol objektas neeksploatuojamas. Be to, dažnoje sutartyje už vėlavimą būna numatytos baudos.