Pridėtinės išlaidos

Rangovo patiriamos administracinės išlaidos (patalpų išlaikymas, transportas ir pan.) ir darbo užmokestis administracijos bei ūkio darbuotojams.