PVM

Valstybės nustatyta pridėtinė vertė nuo bendros statybos darbų vertės. Gali būti darbams ar paslaugoms taikoma mokestinė lengvata, kuri šiame sąmatos punkte neatsispindi.