Užimtumas

Užimtumas - darbingo amžiaus asmenų veikla, kuriant materialines bei dvasines vertybes. Užimtumo kriterijus parodo darbuotjų skaičių kiekvienoje iš pramonės šakų.