Metinis eksporto atvirumo pokytis

Prekybos atvirumas reiškia eksporto santykį, t. y. formaliai eksportas/gamyba. Yra taipogi alternatyvūs prekybos santykių variantai, tokie kaip bendras prekybos santykis (eksportas + importas)/gamyba, importo santykis (importas/gamyba) bei ribinis prekybos santykis (prekybos augimas/gamybos augimas).