Metinis vidutinio atlyginimo pokytis

Kriterijus parodo, kaip per metus kito vidutinis darbo užmokestis kiekvienoje iš pramonės šakų. Pokytis išreiškiamas procentais.