Sklypo priklausiniai

Žemės sklype esantys miškas, medžių ir krūmų želdiniai, daugiamečiai sodiniai, taip pat žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklausantys vandens telkiniai bei melioracijos įrenginiai laikomi to žemės sklypo priklausiniais. Taip pat pastatai, įregistruoti tame žemės sklype.

1-sukelia didelių problemų; 2-sukelia vidutinių problemų; 3-nesukelia problemų.