Vietovės reljefas

Nelygumų ant žemės paviršiaus visuma.

1 - nepatogus; 2 - vidutinio patogumo; 3 - patogus