Oro užteršumas

Kietųjų dalelių, azoto dioksido, anglies monoksido ir kitų pavojingų dalelių lygis ore.

1 - didelis užterštumo lygis; 2 - vidutinis užterštumo lygis; 3 - mažas užterštumo lygis