Keliai, transporto sistema

Kelių, kurie eina pro sklypą patogumas, lygis. 1 - blogas; 2 - vidutinis; 3 - geras; 4 - labai geras