BVP pokytis

Rodiklis parodo, kiek procentų padidėjo ar sumažėjo BVP palyginus su 2007 metais.

Bendrasis vidaus produktas (BVP) (angl. Gross Domestic Product – GDP) – sutrumpinimas – GDP) yra vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. Bendrasis vidaus produktas yra apibrėžiamas kaip galutinė prekių ir paslaugų sukurtų šalyje rinkos vertė per tam tikrą laiko tarpą.

Paskutiniais metais ES šalyse statybos dalis BVP vidutiniškai sudaro apie 6–13 proc. Užstatytos aplinkos dalis BVP yra maždaug dvigubai didesnė nei siaurai apibrėžta statyba.

Dauguma statybos rodiklių (ketvirtiniai, metiniai statybos įmonių atliktų darbų duomenys, ketvirtiniai ir metiniai pastatų statybos duomenys ir t. t.) apskaičiuojami, kai statybos produkcija yra parduota. Statybos produkcija, kuri nėra nupirkta ar parduota, nėra įtraukiama į šalies BVP.