Darbuotojų skaičiaus statybos sektoriuje pokytis

Rodiklis parodo, kiek procentų padidėjo ar sumažėjo darbuotojų skaičius statybos sektoriuje palyginus su 2007 metais.
ES šalyse darbo vietų skaičius statybos šakoje sudaro apie 6–13 proc. visų darbo vietų. Užstatytos aplinkos dalies darbo vietų skaičius yra dvigubai didesnis.
Reikia pamėginti sumažinti kiekvieno bedarbio nedarbingumo laiką (investuoti į naujas darbo vietas, taikyti dalinį darbą – t.y. dirbti kelias dienas per savaitę). Kuo ilgiau potencialus darbuotojas lieka be darbo, tuo daugiau svarbių rinkai įgūdžių jis praranda, blogėja psichologinė bedarbio ir jo šeimos narių būklė.