Atsinaujinančios energijos suvartojimas bendrame galutiniame energijos suvartojime

Šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis duomenimis, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos pagrindų. Atsiskaitančios šalys teikia papildomą informaciją apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kuriems netaikomas Reglamentas. Šis rodiklis gali būti laikomas rodiklio, aprašyto Direktyvoje 2009/28/EB įvertis, nes kai kuriose šalyse dar nėra visiškai sukurtos statistikos sistemos, skirtos visų direktyvos reikalavimų įgyvendinimui.

Rodiklis parodo, kiek buvo daugiau ar mažiau suvartota atsinaujinančios energijos bendrajame galutiniame suvartojime palyginus su praėjusiais metais.