Darbo našumo pokytis

Darbo našumas apskaičiuojamas darbo laiku produkto (paslaugos) vienetui, arba produkcijos (paslaugų) kiekiui per laiko vienetą. 

Rodiklis parodo, kaip kito darbo našumas lyginant su praėjusiais metais.