Visą gyvenimą trunkantis mokymąsis

Visą gyvenimą trunkantis mokymąsis parodo, kiek žmonių nuo 25 iki 64 metų pareiškė, kad gavo išsilavinimą arba dar mokosi per paskutiniąsias keturias savaitės nuo apklausos atlikimo dienos. Rodiklis parodo, kaip kito šių asmenų skaičius palyginus su praėjusiais metais.