Teisinė aplinka

Kriterijus balais įvertina šalyje esančią teisinę padėtį. Kuo daugiau palankesnių įstatymų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, tuo priskiriamas didesnis balas. Teisės aktai padeda racionalizuoti žmonių elgesį ir plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų veiklą, atsižvelgiant į esamą ekonominę ir politinę situaciją.