Demografinė aplinka

Kriterijus balais įvertina šalyje esančią demografinę padėtį. Demografinės aplinkos įtaka įmonėms yra dvejopo pobūdžio. Iš vienos pusės ji veikia įmonę per darbo jėgą, kita vertus per marketingo aplinką. Kiekviena įmonė dirba tam tikroje nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Demografinių rodiklių pokyčiai tiesiogiai veikia įmonių marketingo aplinką per vartotojus. Įmonės tikslas yra pelnas, todėl ji turi atspėti ko būtent tam tikru laikotarpiu reikia vartotojams. Todėl įmonė turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reguoti.