Socialinė aplinka

Kriterijus balais įvertina šalyje esančią socalinę padėtį. Kuo šalyje geresnės socialinės sąlygos, tuo skiriamas didesnis balas. Socialiniai poreikiai skatina mus išsiskirti iš kitų ir siekti prestižo. Būtent dėl jų žmonėms prireikia ne bet kokio būsto, o būtinai didžiulio namo.

Ir visuomenėje, ir konkrečiame įmonės kolektyve dėl krizės atsiranda socialinė bei psichologinė įtampa. Ją sukelia informacijos trūkumas, neužtikrintumas, socialinių garantijų trūkumas, ateities sunkumų baimė. Įmonės vadovybė, kad užtikrintų socialinį darbuotojų saugumą, jau rengiant verslo planą privalo numatyti lėšas kompensacijų mokėjimui, galimybei perkvalifikuoti darbuotojus.