Etinė aplinka

Kriterijus balais įvertina šalyje esančią etinę padėtį. Kalbėdami apie ekonominę arba finansinę etiką nebūtinai kalbame apie įstatymų pažeidimus. Etika kur kas labiau susijusi su nutarimais ir sprendimų priėmimo kokybe. Šiame kontekste etiniai klausimai įgyja vis didesnę reikšmę, pavyzdžiui, kaip etikos teorijos gali padėti rinkoms dirbti efektyviai, sąžiningai ir galiausiai saugiai.