Religinė aplinka

Kriterijus įvertina religinę aplinką balais. Kuo šalyje krizės metu buvo skiriamas didesnis dėmesys religijai, tuo skiriamas didesnis balas.