Pasitikėjimo aplinka

Kriterijus įvertina pasitikėjimo aplinką balais. Kuo ša-lyje fiksuojamas didesnis pasitikėjimas nekilnojamojo turto rinkos dalyviais, tuo skiriamas didesnis balas.