Statybos kainų indekso pokytis

Rodiklis parodo, kiek procentų padidėjo ar sumažėjo civilinės inžinerijos darbų skaičius palyginus su 2008 metais.

Statybos kainų indeksai – tai esamų išteklių kainų santykis su bazine (anksčiau buvusia) jų kaina. Vadovaujantis statybos kainų indeksais galima nustatyti statybos produkcijos kainų kitimo dinamiką.