Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (1990 = 100)

Šis rodiklis rodo visas "Kioto krepšelio" šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, sukeltų žmogaus, tendencijas. Jis parodo metinę bendrą emisiją, palygintą su "Kioto protokolo baziniais metais".