Išteklių našumas

Išteklių našumas - tai BVP padalytas iš šalies viduje sunaudotų medžiagų kiekio. Sunaudotų medžiagų kiekis parodo, kiek medžiagų tiesiogiai buvo panaudota šalies ekonomikoje.