Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti projektą

Turi būti patikrinta, ar pareiškėjas yra pakankamai įsipareigojęs įgyvendinti projektą pagal nustatytą trukmę ir reikalavimus, tokius kaip, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų įstatymas.