Viešojo plano operacijų adekvatumas

Pateiktas paraiškoje viešasis planas turėtų būti išnagrinėtas ir patikrintas, ar jis yra tinkamas pagal tikslus ir finansinio mechanizmo objektyvumą.