Projekto pagrindimas

Projektas turėtų būti pagrįstas pagal vieną ar daugiau šaltinių. Tai gali būti:

-vietos ar nacionalinės įstaigos;

-atitinkamos viešosios institucijos;

-atitinkami ekspertai iš tarptautinių ir/ar daugiašalių organizacijų ar institucijų;

-kiti atitinkami šaltiniai.