Pagrindinio projekto tikslo aktualumas

Labai svarbu apibrėžti pagrindinį tikslą. Yra du skirtingi aspektai:

1)      Kaip pagrindinis tikslas derinasi su atitinkamo sektoriaus nacionaliniais strateginiais planais, kuomet valstybė yra kaip naudos gavėja?

2)      Koks reikšmingas yra projekto potencialus įnašas bendrąjam tikslui?

Šis įvertinimas turėtų būti atliktas nacionaliniu lygmeniu, kai tai atlikti yra galima ir praktiškai įmanoma, atsižvelgiant į ryšį tarp bendrojo projekto tikslo ir finansavimo mechanizmų tikslų.