Projekto novatoriškumas

Projekto novatoriškumo laipsnis, numatant jog jis taps parodomuoju projektu, galėtų būti apsvarstytas, ar jis yra tinkamas. Tokie įrodymai vėliau gali būti panaudoti sprendžiant didesnio masto išteklių tas pačias ar panašias problemas. Tai ypač svarbu, nes EEA dotacijos apima daug plačių sektorių ir daugeliu atvejų gali prisidėti sprendžiant kilusias problemas dėl poreikių. Galimybė įgyvendinti projekto potencialą kitame projekte turi būti taip pat apsvarstyta. Kuo didesnis šis potencialas, tuo labiau tikėtina, kad kiti ištekliai gali būti skirti tai pačiai sričiai ir dar labiau prisidės prie bendro projekto tikslo. Tai yra toks atvejis, kai bet kokio tipo spendimas yra inovatyvus, pvz.,  technologija arba paprasta gerai pagrindžianti sprendimą paraiška. Tokios galimybės gali suteikti papildomos dotacijos pageidautiną ilgalaikį poveikį.