Darbo grafiko aiškumas ir pagrįstumas

Realus darbo grafikas yra svarbus projekto sėkmei ir turi būti išanalizuotas. Darbo programos pasiūlymai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į tikslus, veiklas ir laiko grafikus. Tais atvejais, kai darbo grafikai priklauso nuo pasirinktu metodų, kontaktų ieškojimo ar technologijos, alternatyvos turį būti apsvarstytos ir palygintos. Darbo programos aiškumas turi būti įvertintas. Įtraukti etapai turi būti apibrėžti. Jie taip pat turi būti tinkami, kad būtų galima skirstyti išmokas, sudaryti ataskaitas ir pan.