Siūlomų rodiklių tinkamumas

Rezultato rodikliai iliustruoja pagrindinius projekto rezultatus. Geriausia, kai rodikliai yra naudojami siekiant pažangos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Visi rezultato ir tikslo rodikliai turi būti kiekybiniai. Taip pat svarbu jų įvertinimo tikslumas ir efektyvumas po projekto užbaigimo, nustatant bazines vertes, kiek tai yra praktiškai įmanoma, ir tikėtinas realistines vertes, kurios bus pasiektos po projekto.