Gebėjimų stiprinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra

Institucinių gebėjimų ir žmogiškųjų išteklių pajėgumų poreikio stiprinimas turi būti įtrauktas į įvairių rūšių projektus. Ar reikalingi gebėjimai (pvz., esamų darbuotojų mokymas) buvo pakankamai integruoti į projektą?