Įplaukų generavimas ir papildoma nauda

Jeigu projekte yra numatytas įplaukų generavimas, jis turi būti išanalizuotas. Informacija apie papildomą naudą taip pat turi būti išanalizuota. Turi būti įtrauktas ir projekto įgyvendinimo minimalaus dydžio dotacijos įvertinimas.