Pareiškėjo bet kokio įnašo kontrolė

Bet koks pareiškėjo įnašas (pagalba), kiek tai yra praktiškai įmanoma, turi būti patikrintas, ar jis yra reikalingas ir tinkamas projektui.