Projekto ekonominis efektyvumas

Projekto ekonominis efektyvumas turi būti išnagrinėtas, o šios analizės turi apimti visas tikėtinas projekto išlaidas ir naudą, kuri bus gauta per projekto gyvavimo trukmę kaip grynosios dabartinės vertės atlygis. Turi būti dedamos pastangos išmatuojant ir įvertinant visus su projektu susijusius poveikius, įskaitant ekologinę, socialinę ir kitą naudą visuomenei.