Ekonominis laikotarpis ir finansavimas po projekto užbaigimo

Projekto ekonominis laikotarpis yra susijęs su ilgalaikiu eksploatavimo ir priežiūros rezultatų finansavimu, siekiant įgyvendinti tikslus iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Vietinės ir/arba nacionalinės fiskalinės priemonės gali būti labai svarbios projekto ekonominiam laikotarpiui. Aplinkosaugos projektams principas „teršėjas moka“ gali būti pagrindinis aspektas ilgalaikiam finansavimui. Kito tipo projektams gali būti kitų panašių principų, kurie bus ekonominio laikotarpio pagrindas. Visiems projekto tipams turi būti dedamos pastangos sukurti ekonominį projekto gyvavimo laikotarpį po projekto užbaigimo. Vertinimas turi nustatyti ar yra finansavimo galimybės ir ar tai buvo panaudota efektyviai. Kalbant apie kapitalo investicinius projektus, labai svarbu nustatyti, ar pareiškėjas turi patikimą planą dėl priežiūros išlaidų finansavimo ateityje.